CHANGE LANGUAGE

Home > Giới thiệu công ty > Nội dung trao thưởng

Nội dung trao thưởng

 

With Commerce Minister,
Jung, hae-joo on 39th Trade
Day.

Kỷ niệm ngày xuất nhập khẩu lần thứ 39

Kỷ niệm ngày xuất nhập khẩu lần thứ 38

Phần thưởng của thủ tướng chính phủ

Bằng khen của thủ tướng chính phủ


Tháp xuất khẩu 20 triệu usd

Bằng khen của tổng cục thuế

Awarded 'Bronze Tower
Order of Industrial Service
Merit(President's Prize)'
on 34th Trade Day.

Awarded '$10million Export
Tower Prize' on 34th Trade
Day.

Tháp xuất khẩu 10 triệu usd

Awarded 'Copper Tower
Industry Certification'.

Giấy chứng nhận SA8000